Limitowane wydarzenie internetowe “Bouncing Blobby Slimes” jest już dostępne. Naładuj swoje baterie i weź udział w przygodzie w The Chasm ze Slimami!

>>Kliknij, aby wziąć udział w wydarzeniu<<

〓Czas trwania eventu〓
2022/07/04 – 2022/07/10 23:59 (UTC+8)
*Nagrody nie mogą być odebrane po zakończeniu wydarzenia. Prosimy o ich odebranie w odpowiednim czasie.

〓Wymagania〓
Podróżnicy, którzy osiągnęli Adventure Rank 10 lub wyższy mogą wziąć udział w tym wydarzeniu.

〓Opis wydarzenia〓
Podczas wydarzenia, Podróżnicy mogą zalogować się do Genshin Impact codziennie, ukończyć Codzienne Zlecenia i skonsumować Original Resin, aby uzyskać Energię do Skaczącej Przygody i odebrać przedmiot eventowy Blob Coin. Możesz użyć Blob Coin do wymiany na Primogemy i inne nagrody eventowe.

〓 Zdobywanie Blob Coin〓
Podróżnicy mogą zdobyć Blob Coins w wydarzeniu Bouncing Adventure.
*Nie ma limitu dziennego zdobywania Blob Monet, a niewykorzystane Blob Monety nie będą usuwane.

〓Bouncing Adventure〓
1. Pewna ilość Staminy jest zużywana na każdą Bouncing Adventure. Podróżnicy mogą zdobyć Staminę poprzez wykonanie określonych misji.
2. Podróżnicy mogą zdobyć określoną ilość Wytrzymałości każdego dnia poprzez wykonanie odpowiednich akcji w grze oraz akcji w wydarzeniu internetowym, takich jak: logowanie się do Genshin Impact każdego dnia, ukończenie dwóch Dziennych Zleceń każdego dnia, spożywanie 40 Oryginalnych Żywic każdego dnia oraz logowanie się do wydarzenia internetowego każdego dnia.
3. Codzienne misje odświeżają się o 04:00 (czasu serwera) każdego dnia. Nieodebrana Stamina zostanie również usunięta do tego czasu. Prosimy o odebranie i wykorzystanie Staminy w odpowiednim czasie. Odebrana Stamina nie zostanie usunięta.
4. W Bouncing Adventure, Podróżnicy muszą pomóc slimowi przenieść się do określonego miejsca poprzez naładowane odbicia. Dotarcie do określonego miejsca jest uznawane za udane wyzwanie.
5. Blob Coins można zdobyć w każdej Bouncing Adventure. Im wyższy jest wynik, tym więcej monet można uzyskać.
6. W Bouncing Adventure znajduje się 8 Poziomów. Podróżnicy mogą również wcześniej odblokować określone poziomy poprzez udane wyzwania na poszczególnych poziomach.
7. W każdym Poziomie Odbijającej Przygody jest 1 szansa na Odrodzenie, które ożywia Szlamę bez zużywania Wytrzymałości lub Blob Monet.

*Porzucenie gry w połowie przygody spowoduje rozpoczęcie obliczania wyniku. Jeśli wynik bieżącego poziomu przekracza twój najlepszy wynik, zostanie on zapisany jako twój wysoki wynik. Uzyskane Monety Blob zostaną dodane do twojego ekwipunku. Stamina, która została już zużyta nie zostanie Ci zwrócona.

*Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź “Szczegóły rozgrywki”.

*Jeśli Podróżnicy rozpoczną Bouncing Adventure około 04:00, czyli wtedy, gdy odświeżają się Dzienne Misje i Stamina, może wystąpić krótki błąd sieci. Proszę odświeżyć stronę, jeśli napotkacie taką sytuację.

 

〓Odblokowanie slimów 〓
1. W Odbijającej Przygodzie znajduje do wyboru 7 Slimów. Każdy Slime ma swoją własną umiejętność, aby pomóc ci podczas przygody i osiągnąć więcej Blob Coins.
2. Podróżnicy mogą odblokować różne Slimy poprzez rzucenie wyzwania różnym Poziomom.
3. Niektóre nowe Slimy są dostępne do użytku próbnego na niektórych poziomach i mogą być również odblokowane. Podczas próby, możesz używać tego Slime’a tylko w określonym poziomie. Po odblokowaniu możesz go używać na wszystkich poziomach, a także w trybie “Nieskończone odbijanie”. Będzie on również wchodził w interakcje z tobą ze strony głównej.
4. Użyj dowolnego Slime’a, aby pomyślnie ukończyć określone Poziomy, aby odblokować próbnego Slime’a w tych Poziomach.

 

〓 Nieskończone Odbijanie〓

1. Ukończ wszystkie 8 Poziomów w Bouncing Adventure, aby odblokować tryb “Infinite Bouncing”.
2. W Infinite Bouncing Mode, mechanizmy stają się losowe pod względem natury i nieskończone pod względem liczby.
3. Podróżnicy mogą wydawać Blob Coins ożywiając Slime do 3 razy w ciągu biegu, za każdym razem kosztując odpowiednio 1, 3 i 5 Blob Coin(ów).
4. W tym trybie można uzyskać maksymalnie 400 Blob Monet za każdy bieg.

 

〓Nagrody za wydarzenia〓
Podróżnicy mogą wymienić odpowiednią liczbę Blob Coins na Primogemy, Hero’s Wit, Mystic Enhancement Ore i inne nagrody w Blob Store.
1. Nagrody w Blob Store są podzielone na wiele poziomów. Podróżnicy muszą wymienić wszystkie nagrody z aktualnego poziomu, zanim odblokuje się następny poziom.
2. Wymień wszystkie nagrody, aby odblokować tryb Nieograniczonej Gry. W tym trybie, granie w Poziomy Bouncing Adventure lub Nieskończony Tryb Bouncing nie wymaga już wytrzymałości i nie nagradza Blob Coins. Nowo utworzone rekordy nadal mogą być odzwierciedlone w High Score.
*Nagrody muszą być odebrane ręcznie. Nagrody nie mogą być odebrane po zakończeniu wydarzenia. Prosimy o odebranie ich w odpowiednim czasie.
*Nagrody w grze będą rozdawane poprzez pocztę. Poczta straci ważność po 30 dniach, więc nie zapomnijcie odebrać nagród na czas.
*To wydarzenie internetowe jest przeznaczone wyłącznie dla rozrywki. Nie jest ono zapowiedzią żadnych elementów rozgrywki w Genshin Impact.

Źródło