Podczas zwiedzania Sumeru natrafimy na różnych przedstawicieli lokalnej przyrody, którzy pomogą nam w przemieszczaniu się przez lasy deszczowe. Niektóre mogą przypominać te, które widzieliśmy już wcześniej.

Źródło