Pewien badacz organizuje w Sumeru z pomocą majętnego i tajemniczego sponsora bajeczny turniej poskramiaczy bestii. Wydarzenie przyciągnęło sporą liczbę uczestników jak i widzów.

Źródło