Witajcie, drodzy Podróżnicy!

Funkcja cross-save pomiędzy kontami PlayStation™Network i miHoYo zostanie wprowadzona w wersji 2.0. W tym artykule odpowiemy na wasze pytania dotyczące funkcji cross-save w pięciu kategoriach: łączenia kont, doładowań, nagród specjalnych, Co-Op na PlayStation i list znajomych.

 

〓Łączenie kont〓

Q1: Czym jest funkcja cross-save pomiędzy kontami PSN i miHoYo?

A1: Funkcja cross-save pomiędzy kontami pozwala połączyć konta na dwóch różnych platformach (wasze konto na PSN i konto miHoYo) w celu posiadania wspólnych postępów na obu z nich. Gdy wasze konto PSN jest połączone z adresem email, będziecie mogli zalogować się na nie na urządzeniu iOS/Android/PC za pomocą konta miHoYo, albo na PlayStation za pomocą konta PSN połączonego z adresem email związanym z waszym kontem miHoYo i kontynuować grę.

 

Q2: Jak działa łączenie kont?

A2: Podróżnicy muszą najpierw połączyć swoje konto PSN, które spełnia kryteria łączenia, z adresem email. Wtedy oba konta będą mieć wspólne postępy w grze.

 

Q3: Jakie rodzaje kont można połączyć?

A3: Aby konta mogły być połączone, należy spełnić następujące warunki: aby połączyć konto PSN i adres email, zarówno konto PSN nie może być wcześniej użyte do logowania się do Genshin Impact, jak i email nie może być wykorzystany do rejestracji konta miHoYo. Przykładowe dwa przypadki:

 1. Jeżeli konto PSN nie zostało użyte to zalogowania się do Genshin Impact, a adres email został użyty do rejestracji konta miHoYo może zostać połączony z kontem PSN.
 2. Jeżeli adres email nie został użyty do rejestracji konta miHoYo, ale konto PSN użyto do zalogowania się do Genshin Impact, może zostać połączone z adresem email. Tym samym, adres email zostanie użyty do zarejestrowania konta miHoYo.

W następujących przypadkach konta nie będą mogły zostać połączone:

Konto PSN zostało użyte do zalogowania się do Genshin Impact i chcecie połączyć je z adresem email związanym z kontem miHoYo. W tym przypadku, połączenie kont nie będzie możliwe, ponieważ konto PSN automatycznie rejestruje konto miHoYo po zalogowaniu do Genshin Impact. Dlatego nie może zostać połączone z adresem email związanym z innym kontem miHoYo.

Jeśli chcecie połączyć wasze konto PSN, które zostało użyte do zalogowania do Genshin Impact z waszym adresem email, musicie upewnić się, że wasz adres email nie jest już związany z kontem miHoYo.

 

Q4: Co muszę zrobić, aby połączyć moje konta?

A4: W zależności, jaki scenariusz przedstawia waszą sytuację, procedura będzie się lekko różnić.

Scenariusz 1:

Mam rozpoczęty postęp gry na urządzeniu iOS/Android/PC i chcę połączyć mój adres email związany z kontem miHoYo do mojego konta PSN. Moje konto PSN nie zostało użyte do zalogowania się do Genshin Impact.

Procedura łączenia:

Na waszym PlayStation, za pomocą konta PSN, które nie logowało się wcześniej do Genshin Impact, włączacie grę po raz pierwszy. Podążacie za krokami w wyskakującym okienku, aby połączyć adres email związany z kontem miHoYo. Oba konta się połączą.

*WAŻNE: Wyskakujące okienko służące do łączenia kont pojawi się tylko, gdy wasze konto PSN wejdzie do gry po raz pierwszy, po zaakceptowaniu Terms of Service. Istniejące konto miHoYo można połączyć tylko z tego okienka. Jeśli pominiecie je, wasze konto PSN zaloguje się do gry i zarejestruje konto miHoYo, po tym nie będzie mogło zostać połączone z adresem email związanym z innym kontem miHoYo.

Scenariusz 2:

Mam rozpoczęty postęp gry na PlayStation i chcę połączyć moje konto PSN do adresu email niezwiązanego z kontem miHoYo.

Procedura łączenia:

Zalogujcie się do Genshin Impact na waszej konsoli PlayStation, tam przejdźcie do Settings > Account > User Center > Link Account i połączcie wasze konto PSN z adresem email, które nie jest związane z kontem miHoYo. Po połączeniu, postęp w grze będzie dzielony, gry zalogujecie się do konta na tym samym serwerze na iOS/Android/PC/PlayStation.

 

Q5: Czy mogę dzielić swój postęp w grze między kontem na PSN a kontem miHoYo, które są na innych serwerach?

A5: Dzielenie postępu pomiędzy serwerami nie jest aktualnie wspierane, ponieważ postęp w grze synchronizuje się po zalogowaniu na ten sam serwer. Z tego powodu polecamy upewnić się, czy wasze konto miHoYo i konto PSN są na tym samym serwerze przed rozpoczęciem procedury łączenia kont. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak dowiedzieć się, do którego serwera należy wasze konto PSN, zajrzyjcie na tabelkę poniżej lub skontaktujcie się ze wsparciem PlayStation (https://support.playstation.com/).

 

Q6: Mam postęp w grze na serwerze TW, HK, MO na iOS, Androidzie lub PC. Czy mogę połączyć konto miHoYo z moim kontem PSN niezwiązanym z kontem miHoYo? Mogę dzielić postępy w grze po połączeniu?

A6: Konto miHoYo może został połączone z kontem PSN, które nie jest związane z kontem miHoYo. Jednakże, dzielenie postępów w grze między serwerem Genshin Impact TW, HK, MO i kontem PSN nie jest aktualnie wspierane z powodu braku odpowiednika serwera TW, HK, MO dla PSN. Na ten moment, tylko progres w grze na serwerach America, Europe lub Asia może być dzielony z powiązanym kontem PSN.

 

Q7: Czy mogę odłączyć konta po połączeniu ich?

A7: Ta funkcja aktualnie nie obsługuje odłączania. Prosimy o rozważne łączenie kont.

 

Q8: Gdy konto PSN zaloguje się do Genshin Impact po raz pierwszy i gra niespodziewanie się zamknie, będę nadal w stanie połączyć konta?

A8: W takim przypadku, okienko nadal pojawi się po zalogowaniu do gry.

 

Q9: Po połączeniu kont, mogę używać konto PSN do zalogowania się na iOS/Androidzie/PC lub używać emaila związanego z kontem miHoYo od zalogowania się na PlayStation?

A9: Powyższa metoda nie jest aktualnie wspierana. Bez znaczenia, czy konta są połączone, proszę zapamiętać, że:

 1. Tylko konto miHoYo i wspierane zewnętrzne konta mogą zostać użyte do zalogowania się na iOS/Androidzie/PC.
 2. Tylko konto PSN może zostać użyte do logowania na PlayStation.

 

Q10: Mam postępy w grze na koncie PSN. Czy mogę połączyć adres email związany z kontem miHoYo w User Center?

A10: Na ten moment, konto PSN z istniejącymi postępami w grze może zostać połączone tylko z adresem email niezwiązanym z kontem miHoYo. Konto z postępami w grze jest liczone jako zarejestrowane konto miHoYo i nie może zostać połączone z adresem email związanym z innym kontem miHoYo.

 

Q11: Jak mogę sprawdzić mój połączony adres email?

A11: Po zalogowaniu do Genshin Impact, możecie zobaczyć połączony adres email w Settings > Account > User Center.

 

Q12: Czy konto PSN może być połączone z więcej niż jednym emailem? Albo, czy więcej niż jedno konto PSN może zostać połączone z mailem związanym z kontem miHoYo?

A12: Na ten moment, konto PSN może być połączone z jednym adresem email. Tak samo adres email użyty do zarejestrowania konta miHoYo może zostać połączony z jednym kontem PSN.

 

Q13: Mój email jest związany z kontem miHoYo. Czy po zalogowaniu do Genshin Impact na Playstation kontem PSN, mogę połączyć email przez Settings > Account > User Center > Link Account?

A13: Konto PSN, które już wcześniej zalogowało się do Genshin Impact może być połączone z adresem email niezwiązanym z kontem miHoYo. Jest tak, ponieważ po zalogowaniu się do gry na PlayStation, konto PSN automatycznie rejestruje konto miHoYo. Z tego powodu, tylko adres email niezwiązany z kontem miHoYo może zostać połączony w Settings > Account > User Center > Link Account.

Zaleca się Podróżnikom używanie konta PSN, którego nie użyto wcześniej do zalogowania do Genshin Impact i przejście przez proces łączenia kont przez wyskakujące okienko, które pojawia się przy pierwszym logowaniu do gry.

 

Q14: Mój email jest związany z kontem miHoYo, ale nigdy nie logowało się do gry. Czy mogę połączyć ten email na Playstation w Settings > Account > User Center > Link Account?

A14: Na ten moment, email związany z kontem miHoYo nie może zostać połączone z kontem PSN, które wcześniej logowało się do gry.

Podróżnicy mogą zmienić adres email związany z ich kontem miHoYo, aby odłączyć je od ich konta lub użyć emaila, który nie jest związany z kontem miHoYo.

 

Q15: Przypadkowo ominąłem/ęłam wyskakujące okienko do łączenia konta przy pierwszym logowaniu do gry kontem PSN. Czy okienko pojawi się znowu? Czy mogę zalogować się do gry na Playstation i połączyć mój adres email przez User Center?

A15: Okienko pojawia się tylko przy logowaniu się konta PSN do Genshin Impact po raz pierwszy, po zaakceptowaniu Terms of Service. Proszę uważać na nie, ponieważ nie pojawi się ono po ominięciu. Jeśli się ono pojawi, oznacza to, że konto PSN nie jest jeszcze związane z kontem miHoYo i nie będzie w konflikcie z istniejącym kontem miHoYo. Dlatego na tym etapie możliwie jest połączenie istniejącego konta miHoYo. Po przełączeniu okienka, konto PSN kontynuuje logowanie i założy nowe konto miHoYo, po czym nie będzie możliwe połączenie konta PSN z adresem email związanym z kontem miHoYo przez User Center. 

 

Q16: Jak mogę aktywować funkcję cross-save między kontem PSN a zewnętrznym kontem?

A16: 

 1. Jeśli konto miHoYo związane z zewnętrznym kontem jest połączone z adresem email: używając konta PSN które nigdy nie logowało się do Genshin Impact, proszę wejść do gry po raz pierwszy i podążać za instrukcjami, które pojawią się w okienku, aby połączyć email związany z kontem miHoYo.
 2. Jeśli konto miHoYo związane z zewnętrznym kontem nie jest połączone z adresem email, proszę zalogować się do Genshin Impact za pomocą zewnętrznego konta, połączyć email w Settings > Account > User Center > Link Account i podążać za instrukcjami procedury łączenia konta w PSN.
 3. Na ten moment, zewnętrzne konta nie mogę zostać połączone z kontem PSN, które wcześniej logowało się do Genshin Impact.

 

Q17: Jak mogę sprawdzić moje połączone konto PSN?

A17: Zaloguj się do Genshin Impact na dowolnej platformie i sprawdź połączone konto PSN w Settings > Account > User Center.

 

Q18: Czy trofea na Playstation zostaną odblokowane po połączeniu konta PSN z kontem na iOS/Androidzie/PC?

A18: Gdy zalogujesz się do Genshin Imapct na PlayStation po połączeniu kont, trofea na PlayStation zostają odblokowane.

 

〓Doładowania〓

Q1: Czy Genesis Crystals zakupione na urządzeniach iOS/Android/PC i na PlayStation są współdzielone między platformami dzięki funkcji cross-save?

A1: Nie. Po połączeniu kont, Genesis Crystals uzyskane na iOS/Android/PC oraz te na PlayStation nie będą dołączone do tego samego konta. W to wchodzą (ale nie tylko) Genesis Crystals uzyskane dzięki doładowaniom, refundacjom i i jako forma kompensacji za błędy przy doładowaniu Blwssing of the Welkin Moon i Battle Pass. Tak samo w przypadku Genesis Crystals uzyskanych z doładowań na PlayStation – nie będą wyświetlane na iOS/Android/PC. Podróżnicy mogą wykorzystać doładowania na platformie, na której zostały zakupione.

Przykładowo – jeśli Podróżnicy doładują Genesis Crystals na PC, a następnie będą grali w Genshina na PlayStation, Genesis Crystals nie będą się wyświetlały i nie będzie można ich użyć. Aczkolwiek Podróżnicy mogą powrócić do platformy PC, aby je wykorzystać. Jeśli Podróżnicy zakupią Genesis Crystals na PlayStation, nie będą one dostępne podczas gry na PC. Tak jak w przypadku PC, należy powrócić do platformy zakupu.

Po połączeniu kont, Primogemy z tego samego konta miHoYo będą wyświetlały się na iOS/Android/PC/Play Station i mogą zostać zużyte na każdej z nich.

 

Q2: Czy po połączeniu konta z PSN, będzie możliwość doładowania Genesis Crystals na iOS/Android/PC dla konta miHoYo zarejestrowanego na PlayStation i vice versa?

A2: Doładowania między platformami nie są wspierane. Doładowania dla konta miHoYo zarejestrowanego na PlayStation mogą być przeprowadzone jedynie na PlayStation albo przez stronę Top-Up Center.

Doładowania dla konta miHoYo zarejestrowanego na iOS/Android/PC mogą być przeprowadzone jedynie na iOS/Android/PC albo przez stronę Top-Up Center.

 

〓Nagrody Specjalne〓

Q1: Czy po połączeniu mojego konta miHoYo na iOS/Android/PC z moim kontem PSN mogę otrzymać specjalne nagrody tylko dla PSN po zalogowaniu się na konto Genshin Impact na PlayStation?

A1: Tak, otrzymacie specjalne nagrody po zalogowaniu się do Genshina na PlayStation.

 

Q2: Jak mogę uzyskać broń i wind glider dostępny tylko dla graczy PlayStation?

A2: Możecie uzyskać je logując się do Genshin Impact na PlayStation.

 

Q3: Czy mogę używać ekskluzywnej broni dla graczy PlayStation kiedy gram w Genshina na innych platformach?

A3: Broń może być użyta na innych platformach ale jej efekt (Descension) działa tylko na PlayStation.

 

Q4: Czy są różnice pomiędzy ekskluzywną bronią platformy na PlayStation i innymi broniami?

A4: Ekskluzywna broń na PlayStation nie może być udoskonalana (refinement), aczkolwiek poza tym nie ma różnicy względem innych broni – jeżeli chodzi o użycie, enhancement, ascension, zniszczenia i wykorzystanie Weapon Enchancement Materials nie ma różnicy między broniami.

 

Q5: Czy mogę używać ekskluzywnego wind glidera dla graczy PlayStation kiedy gram w Genshina na innych platformach?

A5: Wind glider nie może być używany na innych platformach. Logując się na inne platformy glider zostanie zmieniony na Wings of First Flight.

 

Co-Op na PlayStation

Q1: Czy tryb Co-Op ulegnie zmianie po połączeniu konta?

A1: Do trybu kooperacji dodamy funkcję kontroli do Genshin Impact dla graczy PlayStation. Podróżnicy będą mogli użyć jej w celu ustawienia preferencji trybu Co-Op. Kiedy funkcja jest wyłączona, Podróżnicy na PlayStation i innych platformach mogą grać wspólnie. Jeśli funkcja jest włączona:

 • Gracze mogą dołączyć do trybu Co-Op jedynie z innymi graczami na PlayStation.
 • Na ekranie trybu Co-Op gracze PlayStation i innych platform nie będą w stanie zobaczyć informacji o swoich drużynach.
 • Podczas dopasowywania w trybie Co-Op zostanie dodana zasada platformy. Jeśli hostem gry jest gracz PlayStation, jedynie gracze tej platformy będą mogli dołączyć do drużyny. Gracze PlayStation nie będą mogli także dołączyć do zespołu, którego hostem jest gracz innej platformy.
 • Przyjaciele z innych platform będą ukryci na liście znajomych (Friends List). Aczkolwiek będą na niej liczeni.

 

Q2: Gdzie znajduje się przełącznik funkcji kontroli trybu Co-Op na PlayStation?

A2: Należy przejść do Paimon Menu > Settings > Other. Ta opcja jest dostępna tylko na PlayStation i nie pojawia się na innych platformach.

 

Listy Znajomych

Q1: Ile List Znajomych będzie wyświetlało mi się na koncie miHoYo po połączeniu konta PSN z kontem na iOS/Android/PC?

A1: Na koncie będą wyświetlały się dwie Listy Znajomych o nazwach “Genshin Impact Friends” i “Genshin Impact Friends on ‘PlayStation Network. “Genshin Impact Friends” może zostać wyświetlona na jakiejkolwiek platformie, ale “Genshin Impact Friends on ‘PlayStation Network'” będzie widoczna jedynie na PlayStation.

 

Q2: Jaka jest relacja pomiędzy listą “Genshin Impact Friends” i “Genshin Impact Friends on ‘PlayStation Network'”?

A2: “Genshin Impact Friends” to znajomi dodani w grze, natomiast “Genshin Impact Friends on ‘PlayStation Network'” to znajomi z kontem PSN, którzy grają w Genshin Impact na tym samym serwerze.
W przypadku znajomych dodanych do konta Podróżników w PSN, jeśli postać Genshin Impact znajomego znajduje się na tym samym serwerze, znajomy pojawi się na liście “Genshin Impact Friends on ‘PlayStation Network'” i zostanie automatycznie dodany do listy “Genshin Impact Friends”, chyba że dany znajomy znajduje się na liście zablokowanych.

Należy zauważyć, że jeśli liczba znajomych dodanych automatycznie osiągnie limit, nie zostaną oni dodani do listy “Genshin Impact Friends”. W przyszłych wersjach będziemy nadal optymalizować funkcjonalność obu list.

Wszelkie zmiany wprowadzone na liście znajomych na iOS/Android/PC nie będą miały wpływu na stan listy “Genshin Impact Friends on ‘PlayStation Network'”.

Zablokowanie znajomego na koncie PSN spowoduje usunięcie go z obu list i dodanie go do listy osób zablokowanych.

Jeśli usuniecie znajomego bezpośrednio ze swojego konta PSN, zostanie on usunięty z listy “Genshin Impact Friends on ‘PlayStation Network'”, ale pozostanie na liście “Genshin Impact Friends”.

Jeśli usuniecie kogoś z listy blokowania na swoim koncie PSN, na liście “Genshin Impact Friends”, nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, również na liście blokowania.

 

Q3: Czy mogę czatować i wysyłać prośby o dołączenie do świata zarówno do znajomych z listy „Genshin Impact Friends” jak i „Genshin Impact Friends on ‘PlayStation Network’”?

A3: Można czatować, prosić o wejście do światów znajomych i przeglądać ich awatary tylko z listy „Genshin Impact Friends”. Z listy „Genshin Impact Friends on ‘PlayStation Network’” można jedynie wyświetlać informacje o swoich znajomych.

 

Q4: Jak mogę sprawdzić online ID znajomych z listy “Genshin Impact Friends on ‘PlayStation Network'”?

A4: Online ID znajomego nie może być wyświetlone, jeżeli jeden z Podróżników jest zalogowany na platformie innej niż PlayStation.
Online ID jest widoczne na ekranie znajomych jedynie jeśli obaj Podróżnicy są zalogowani na PlayStation.

 

Jeśli macie dodatkowe pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź, zamieśćcie je w sekcji komentarzy~

Współautor: Ziomas

Źródło