Za chwilę zaczynamy event “Graven Innocence”! W Port Ormos, w Sumeru znajduje się sklep Acara Crafts. Można usłyszeć z niego liczne westchnienia rzemieślników.

Czas trwania eventu
Od rozpoczęcia do zakończenia wersji 3.0

〓Wymagania〓
Adventure Rank 20 lub wyższy
Ukończony “The Trail of the God of Wisdom” w Archon Queście Chapter III: Act I “Through Mists of Smoke and Forests Dark”

※ Ukończ Archon Quest “The Trail of the God of Wisdom” dla najlepszych doświadczeń z eventem.

※ Jeśli nie ukończysz Archon Questa “The Trail of the God of Wisdom”, możesz rozpocząć event po ukończeniu Archon Quest Prologue: Act I – “The Outlander Who Caught the Wind”.