Podróżnicy, którzy osiągną wymagany Adventure Rank i ukończą wymagane zadania, będą mogli odblokować (używając Story Keys) zadanie fabularne: „Historia Antiqua: Akt II”.

Funkcja misji fabularnych jest odblokowywana po osiągnięciu Adventure Rank 26. Story Keys uzyskuje się, wykonując codzienne zlecenia (jeden Story Key jest przyznawany za każde osiem ukończonych zleceń).

〓Czas dostępności misji〓

Dostępna na stałe po aktualizacji 1.5

〓Kryteria odblokowania zadania〓

Adventure Rank 40 lub wyższy
Ukończenie zadania: “Historia Antiqua: Act I – Sal Flore”
Ukończenie zadania: Archon Quest “Chapter I: Act IV – We Will Be Reunited”

Źródło