Jak wziąć udział:
Podczas trwania konkursu możesz opublikować swoje zgłoszenia, które spełniają kryteria konkursu, na stronie szczegółów wydarzenia, a zostaniesz uznany za uczestnika, który pomyślnie wziął w nim udział.

P.S. W tym Konkursie Przewodniki Strategiczne, poradniki związane z nowymi wydarzeniami i nowymi postaciami z [Wersja 2.2] w tytule i opublikowane z hashtagiem #gameguides zyskają więcej uwagi~.

Nagrody:

Gold (5 zwycięzców)
Primogemy ×6,000+ Mondstadt “City of Winds and Idylls” Oryginalny Gift Box z soundtrakiem + Przytulanka Mr. Cyclops x1
Silver (10 zwycięzców)
Primogemy × 2,000 +Przytulanka Mr. Cyclops x1 + Losowa podkładka pod mysz ×1 + Akrylowa podstawka z postaciami z serii Traveler (losowa) ×1
Bronze (20 zwycięzców)
Primogemy × 1,000+  Losowa podkładka pod mysz ×1+Akrylowa podstawka z postaciami z serii Traveler (losowa) ×1

Zasady oceniania:
1. Ocena zostanie przeprowadzona przez oficjalnych organizatorów.
2. Oficjalni organizatorzy ocenią przewodniki po poradach, które spełniają kryteria na podstawie ich aktualności, kompletności, obiektywności, jasności wyjaśnienia, możliwości zastosowania, kompozycji i układu.
3. Lista zwycięzców zostanie sporządzona i opublikowana w formie oficjalnego ogłoszenia przez zespół organizatorów po zakończeniu imprezy. Zwycięzcy są zobowiązani do wpisania adresu w linku podanym w wiadomości z powiadomieniem w celu przekazania nagrody po otrzymaniu powiadomienia o wygranej. Jeśli adres nie zostanie podany w wyznaczonym terminie, zwycięzca zostanie uznany za osobę, która utraciła prawo do nagrody i nie zostanie ona przekazana w zamian.

Czas trwania wydarzenia:
Okres składania zgłoszeń: 13 października 2021 r. – 22 listopada 2021 r. 23:59 (UTC+8)
Okres oceniania: 23 listopada 2021 r. – 20 grudnia 2021 r. (UTC+8)
Ogłoszenie wyników: Po 21 grudnia (UTC+8)
Primogemy zostaną wydane w ciągu 10 dni roboczych od ogłoszenia wyników.
Przewidywany czas dostarczenia nagród rzeczowych to 45 dni roboczych od ogłoszenia wyników.

Kryteria dotyczące prac:
I. Kryteria zgłoszeń
Zgłoszenia muszą zostać zamieszczone na stronie szczegółów wydarzenia w okresie składania zgłoszeń (13 października 2021 r. – 22 listopada 2021 r. 23:59 (UTC+8)). Zgłoszenia zamieszczone po terminie lub zamieszczone gdziekolwiek indziej niż na stronie wydarzenia nie będą brane pod uwagę.
II. Kryteria merytoryczne
1. Przewodnik powinien być bogaty w treść i zawierać różnorodne zdjęcia. Musi zawierać co najmniej 5 zdjęć (każde z nich nie może przekraczać 10 MB).
*Uwaga: W jednym poście może być wyświetlonych maksymalnie 50 zdjęć.
2. Główna treść zgłoszonego poradnika, który spełnia kryteria, musi odpowiadać jego tytułowi. Treść powinna być ułożona w sposób jasny i logiczny oraz nie może zawierać żadnych poważnych błędów. Zabroniona jest jakakolwiek forma kopiowania lub plagiatu.
3. Prace mogą zawierać GIF-y lub filmiki, które urozmaicą przewodnik. Zgłoszenia z dobrej jakości GIF-ami i filmikami mogą otrzymać punkty bonusowe!
Uwaga: Jeśli w poście znajduje się filmik, który jest dłuższy niż 3 minuty i zawiera komentarz głosowy lub tekstowy, wymóg co najmniej 5 zdjęć w poście przestaje obowiązywać. Treść filmu musi być oryginalna, a jego opis na YouTube musi zawierać informację „This video was made for the HoYoLAB Strategy Guides Contest, here is the link of the post: …”. Prosimy o umieszczenie linku do postu w opisie filmu, w przeciwnym razie film zostanie uznany za przywłaszczoną pracę.
III. Pozostałe kryteria
1. Twój poradnik nie może zawierać fan artów stworzonych przez osoby trzecie. Takie publikacje będą usuwane. Do ilustracji poradnika możesz użyć jedynie oficjalnych zdjęć lub zrzutów ekranu z gry.
2. Wszelkie przywłaszczanie sobie cudzej pracy jest surowo zabronione. Posty, które zostały zgłoszone i udowodnione jako zawierające plagiat lub skopiowane treści będą natychmiast usuwane. Użytkownicy, którzy naruszyli te zasady, zostaną trwale wykluczeni z udziału w przyszłych wydarzeniach.
3. Wpisy zawierające treści naruszające zasady społeczności będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem Społeczności.

Pozostałe informacje:

1. Biorąc udział w tym wydarzeniu, użytkownicy przyznają miHoYo prawo do rozpowszechniania treści swojego przewodnika online lub offline. Zespół Genshin Impact może od czasu do czasu opublikować kilka wyróżniających się prac na HoYoLAB, dodając je do wyróżnionych postów i rekomendacji na stronie głównej. Wyróżnione lub polecane prace nie są związane z nagrodami w konkursie. Nagrody są przyznawane na podstawie końcowych wyników oceny. Twórcy treści zachowują prawo do umieszczania swoich nazwisk w przewodnikach.
2. Każdy uczestnik może zgłosić wiele poradników, ale tylko jedna nagroda zostanie przyznana na osobę. W przypadku, gdy ten sam przewodnik zdobędzie więcej niż jedną nagrodę, przyznana zostanie tylko najwyższa nagroda.
3. Kryteria zgłoszeń oraz inne kryteria mogą zostać uzupełnione w przypadku działań zakłócających społeczność lub nieuczciwych zgłoszeń. W takim przypadku, te uzupełnienia kryteriów będą miały zastosowanie do wszystkich zgłoszeń przesłanych przed uzupełnieniem.

Nagrody i zgłoszenia do wydarzenia w tym poście

Źródło
Korekta: Offsite