Jak wziąć udział:
Podczas trwania konkursu możesz opublikować swoje zgłoszenia, które spełniają kryteria konkursu, na stronie szczegółów wydarzenia, a zostaniesz uznany za uczestnika, który pomyślnie wziął w nim udział.

P.S. W tym Konkursie Przewodniki Strategiczne, poradniki związane z nowymi wydarzeniami i nowymi postaciami z [Wersja 2.4] w tytule i opublikowane z hashtagiem #gameguides zyskają więcej uwagi~.

Nagrody:

Primogemy ×6,000 + 100 USD
Srebro (10 zwycięzców)
Primogemy ×2,000 + 25 USD
Brąz (20 Zwycięzców)
Primogems ×1,000 + 15 USD

Zasady oceniania:
1. Ocena zostanie przeprowadzona przez oficjalnych organizatorów.
2. Oficjalni organizatorzy ocenią przewodniki po poradach, które spełniają kryteria na podstawie ich aktualności, kompletności, obiektywności, jasności wyjaśnienia, możliwości zastosowania, kompozycji i układu.
3. Lista zwycięzców zostanie sporządzona i opublikowana w formie oficjalnego ogłoszenia przez zespół organizatorów po zakończeniu wydarzenia. Zwycięzcy są zobowiązani do wpisania adresu w linku podanym w wiadomości z powiadomieniem w celu przekazania nagrody po otrzymaniu powiadomienia o wygranej. Jeśli adres nie zostanie podany w wyznaczonym terminie, zwycięzca zostanie uznany za osobę, która utraciła prawo do nagrody i nie zostanie ona przekazana w zamian.

Okres oceniania : 14 lutego 2022 r. – 13 marca 2022 r. (UTC+8)
Ogłoszenie wyników: Po 14 marca 2022 (UTC+8)
Nagrody Primogem zostaną wydane w ciągu 45 dni roboczych od ogłoszenia wyników.
Nagrody pieniężne zostaną wysłane na konta PayPal zwycięzców w ciągu 45 dni roboczych od ogłoszenia wyników.

Kryteria zgłoszeń

I. Kryteria nadsyłania prac
Prace muszą być wysłane poprzez stronę Szczegóły wydarzenia w okresie zgłaszania prac (5 stycznia 2022 – 13 lutego 2022 o 23:59 (UTC+8)). Prace zamieszczone po terminie lub zamieszczone gdziekolwiek indziej niż na stronie Szczegóły wydarzenia nie będą brane pod uwagę.

II. Kryteria merytoryczne
1. Przewodnik powinien być bogaty w treść i zawierać różnorodne zdjęcia. Musi zawierać co najmniej 5 zdjęć (każde z nich nie może przekraczać 20 MB).
*Uwaga: W jednym poście może być wyświetlonych maksymalnie 100 zdjęć.
2. Główna treść zgłoszonego poradnika, który spełnia kryteria, musi odpowiadać jego tytułowi. Treść powinna być ułożona w sposób jasny i logiczny oraz nie powinna zawierać większych błędów. Zabroniona jest jakakolwiek forma kopiowania lub plagiatu.
3. Prace mogą zawierać GIF-y lub filmiki, które urozmaicą przewodnik. Zgłoszenia z dobrej jakości GIF-ami i filmikami mogą otrzymać punkty bonusowe!
Uwaga: Jeśli w poście znajduje się filmik, który jest dłuższy niż 3 minuty i zawiera komentarz głosowy lub tekstowy, wymóg co najmniej 5 zdjęć w poście przestaje obowiązywać. Treść filmu musi być oryginalna, a jego opis na YouTube musi zawierać informację “Ten film został zrobiony na konkurs przewodników po strategii HoYoLAB, tutaj jest link do postu: …”. Prosimy o umieszczenie linku do postu w opisie filmu, w przeciwnym razie film zostanie uznany za przywłaszczoną pracę.

III. Pozostałe kryteria
1. Twój poradnik nie może zawierać fan artów stworzonych przez osoby trzecie. Takie publikacje będą usuwane. Do ilustracji poradnika możesz użyć jedynie oficjalnych zdjęć lub zrzutów ekranu z gry.
2. Wszelkie przywłaszczanie sobie cudzej pracy jest surowo zabronione. Posty, które zostały zgłoszone i udowodnione jako zawierające plagiat lub skopiowane treści, będą natychmiast usuwane. Użytkownicy, którzy naruszyli te zasady, zostaną trwale wykluczeni z udziału w przyszłych wydarzeniach.
3. Wpisy zawierające treści naruszające zasady społeczności będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem Społeczności.

Pozostałe szczegóły.
1. Biorąc udział w tym wydarzeniu, użytkownicy przyznają miHoYo prawo do rozpowszechniania treści swojego przewodnika strategicznego online lub offline. Zespół Genshin Impact może od czasu do czasu opublikować kilka wyróżniających się prac na HoYoLAB, dodając je do wyróżnionych postów i rekomendacji na stronie głównej. Wyróżnione lub polecane prace nie są związane z nagrodami w konkursie. Nagrody są przyznawane na podstawie końcowych wyników oceny. Twórcy treści zachowują prawo do umieszczania swoich nazwisk w przewodnikach.
2. Każdy uczestnik może zgłosić wiele poradników strategicznych, ale tylko jedna nagroda zostanie przyznana na osobę. W przypadku, gdy ten sam przewodnik strategiczny zdobędzie więcej niż jedną nagrodę, przyznana zostanie tylko najwyższa nagroda.
3. Kryteria zgłoszeń oraz inne kryteria mogą zostać uzupełnione w przypadku działań zakłócających społeczność lub nieuczciwych zgłoszeń. W takim przypadku, te uzupełnienia kryteriów będą miały zastosowanie do wszystkich zgłoszeń przesłanych przed uzupełnieniem.

Źródło