Jak wziąć udział:
Podczas trwania konkursu możesz opublikować swoje zgłoszenia, które spełniają kryteria konkursu, na stronie szczegółów wydarzenia, a zostaniesz uznany za uczestnika, który pomyślnie wziął w nim udział.

P.S. W tym Konkursie Przewodniki Strategiczne, poradniki związane z nowymi wydarzeniami i nowymi postaciami z [Version 2.5] w tytule i opublikowane z hashtagiem #gameguides zyskają więcej uwagi~.

Nagrody:
Złoto (5 zwycięzców)
Primogemy ×6,000
Srebro (10 Zwycięzców)
Primogemy ×2,000
Brąz (20 Zwycięzców)
Primogemy ×1,000

Zasady oceniania:
1. Ocena zostanie przeprowadzona przez oficjalnych organizatorów.
2. Oficjalni organizatorzy ocenią przewodniki po poradach, które spełniają kryteria na podstawie ich aktualności, kompletności, obiektywności, jasności wyjaśnienia, możliwości zastosowania, kompozycji i układu.
3. Prosimy przejść do zakładkiAccount Info > Redemption Information, aby z wyprzedzeniem wypełnić swój identyfikator Genshin Impact UID. Jeśli zwycięscy Podróżnicy nie wypełnią swojego UID po ogłoszeniu wyników, nagrody zostaną uznane za utracone przez nich.

Czas trwania wydarzenia:
Okres składania zgłoszeń: 16 lutego 2022 r. – 27 marca 2022 r. 23:59 (UTC+8)
Okres sędziowania: 28 marca 2022 r. – 24 kwietnia 2022 r.
Ogłoszenie wyników: Po 25 kwietnia 2022 r.
Nagrody zostaną przyznane w ciągu 20 dni roboczych od ogłoszenia wyników.

Kryteria zgłoszeń:
I. Kryteria zgłoszeń
Zgłoszenia muszą zostać zamieszczone na stronie szczegółów wydarzenia w okresie składania zgłoszeń (16 lutego 2022 – 27 marca 2022 o 23:59 (UTC+8)). Zgłoszenia zamieszczone po terminie lub zamieszczone gdziekolwiek indziej niż na stronie szczegółów wydarzenia nie będą brane pod uwagę.

II. Kryteria merytoryczne

1. Przewodnik powinien być bogaty w treść i zawierać różnorodne zdjęcia. Musi zawierać co najmniej 5 zdjęć (każde z nich nie może przekraczać 20 MB).
*Uwaga: W jednym poście może być wyświetlonych maksymalnie 100 zdjęć.
2. Główna treść zgłoszonego poradnika, który spełnia kryteria, musi odpowiadać jego tytułowi. Treść powinna być ułożona w sposób jasny i logiczny, uporządkowana i nie powinna zawierać większych błędów merytorycznych. Zabroniona jest jakakolwiek forma kopiowania lub plagiatu.
3. Prace mogą zawierać GIF-y lub filmiki, które uatrakcyjnią przewodnik. Zgłoszenia z dobrej jakości GIF-ami i filmikami mogą otrzymać punkty bonusowe!
Uwaga: Jeśli filmik jest dłuższy niż 3 minuty i zawiera komentarz głosowy lub tekstowy, wymóg co najmniej 5 zdjęć w poście nie ma już zastosowania. Treść filmu musi być oryginalna, a jego opis na YouTube musi zawierać informację “Ten film został zrobiony na konkurs przewodników po strategii HoYoLAB, tutaj jest link do postu: …”. Proszę umieścić link do swojego postu w opisie filmu, w przeciwnym razie film zostanie uznany za przywłaszczoną pracę.
III. Pozostałe kryteria
1. Twój poradnik nie może zawierać fan artów stworzonych przez osoby trzecie. Takie publikacje będą usuwane. Do ilustracji poradnika możesz użyć jedynie oficjalnych zdjęć lub zrzutów ekranu z gry.
2. Wszelkie przywłaszczanie sobie cudzej pracy jest surowo zabronione. Posty, które zostały zgłoszone i udowodnione jako zawierające plagiat lub skopiowane treści, będą natychmiast usuwane. Użytkownicy, którzy naruszyli te zasady, zostaną trwale wykluczeni z udziału w przyszłych wydarzeniach.
3. Wpisy zawierające treści naruszające zasady społeczności będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem Społeczności.
Pozostałe szczegóły.
1. Biorąc udział w tym wydarzeniu, użytkownicy przyznają miHoYo prawo do rozpowszechniania treści swojego przewodnika strategicznego online lub offline. Zespół Genshin Impact może od czasu do czasu opublikować kilka wyróżniających się prac na HoYoLAB, dodając je do wyróżnionych postów i rekomendacji na stronie głównej. Wyróżnione lub polecane prace nie są związane z nagrodami w konkursie. Nagrody są przyznawane na podstawie końcowych wyników oceny. Twórcy treści zachowują prawo do umieszczania swoich nazwisk w przewodnikach.
2. Każdy uczestnik może zgłosić wiele poradników strategicznych, ale tylko jedna nagroda zostanie przyznana na osobę. W przypadku, gdy ten sam przewodnik strategiczny zdobędzie więcej niż jedną nagrodę, przyznana zostanie tylko najwyższa nagroda.
3. Kryteria zgłoszeń oraz inne kryteria mogą zostać uzupełnione w przypadku działań zakłócających społeczność lub nieuczciwych zgłoszeń. W takim przypadku, te uzupełnienia kryteriów będą miały zastosowanie do wszystkich zgłoszeń przesłanych przed uzupełnieniem.

Źródło