Co w drugiej części aktualizacji 3.5? Na pewno będzie mroźno~

Źródło