Z powodu opóźnień w projekcie, data aktualizacji 2.7 została przełożona.

Od 11 maja 2022 do aktualizacji 2.7, każdego tygodnia rozesłana zostanie rekompensata dla graczy.

Informacja o dacie aktualizacji 2.7 zostanie ogłoszona, gdy będzie pewność, że jest gotowa.

〓Rekompensata〓
Rekompensata w postaci 400 Primogemów, 1 Fragile Resina, 7 Hero’s Witów, 16 Mystic Enhancement Ore i 120 000 Mory będzie wysyłana graczom każdego tygodnia. Gdy okres między aktualizacją 2.7 a poprzednią rekompensatą będzie mniejszy niż tydzień, ostatnia rekompensata zostanie odpowiednio dostosowana.

〓Wymagania〓
Warunkiem otrzymania rekompensaty jest osiągniecie 5 Adventure Rank do 11 maja 2022 4:00. Rekompensata musi zostać odebrana do końca aktualizacji 2.6.

Maile z rekompensatą będą wysyłane od 11 maja w każdą środę. Mail będzie ważny 30 dni.

Źródło