Rozdział II: Zrodzeni z ognia

Tłumaczenie: Takeya, Korekta: Ziomas, Porawki Graficzne: Orchidia92