Rozdział III: Odnaleziona zguba

 

Tłumaczenie: Takeya, Korekta: Ziomas, Porawki Graficzne: Orchidia92