Rozdział VI: Wiatr i Ogień

 

 

________________________________________________________

.Tłumaczenie: Takeya, Korekta: Ziomas, Porawki Graficzne: Orchidia92