Tłumaczenie: Takeya

Poprawki Graficzne: Orchidia92, Ziomas

Korekta: Desia