Tłumaczenie: Takeya

Korekta: OFFsite

Czyszczenie grafik: Chwast