Hej, Podróżnicy!

Aktualizacja 1.5 już jest, a konkurs artystyczny “Zhongli: Heart of Bedrock” już zaczyna przyjmować zgłoszenia! Zgłoście swoją pracę, aby mieć szansę na zdobycie Primogemów i gadżetów!

 

Jak wziąć udział

 1. Stwórz pracę na temat “Zhongli: Serce z kamienia” spełniającą wszystkie kryteria.
 2. Podziel się swoją pracą na Twitterze zamieszczając hashtagi #Zhongli #HeartofBedrock
 3. Spełnienie tych dwóch punktów jest konieczne do wzięcia udziału~

 

Kategorie prac:

Część 1: Ilustracja/Postać w stylu chibi

Część 2: Cosplay

Czas trwania wydarzenia

Ilustracja/Postać w stylu chibi:

Zgłaszanie prac: 28/04 – 19/05

Ocenianie prac: 20/05 – 31/05

Wyniki: 01/06 – 06/07

Rozdanie nagród: Po 08/06

 

Cosplay:

Zgłaszanie prac: 20/05 – 17/06

Ocenianie prac: 18/06 – 28/06

Wyniki: 29/06 – 05/07

Rozdanie nagród: Po 06/07

 

Warunki przesłania prac:

Ilustracja/Postać w stylu chibi:

 1. Praca powinna być wzorowana na postaci Zhongliego z gry Genshin Impact. Treść pracy może być rozszerzona w oparciu o historię świata Genshin Impact, włączając w to wyobrażenie Zhongliego w innych czasach i okolicznościach.
 2. Ukończona praca powinna być pokolorowana. Uczestnicy powinni pamiętać o zapisywaniu postępu prac (projekty, szkice), aby mieć dowód, że praca jest oryginalna.
 3. Praca nie może zawierać liter ani słów z wyjątkiem podpisu autora.
 4. Podróżnicy powinni pokrótce nakreślić inspiracje i znaczenie stojące za ich pracą, jak i czas spędzony na tworzeniu tej pracy.
 5. Podróżnicy powinni podpisać się w dowolnym z czterech rogów pracy.

* Aby uczestnictwo obowiązywało, Podróżnicy muszą spełnić wszystkie te kryteria.

 

Cosplay:

 1. Treść pracy nie może być kontrowersyjna, zawierać pornografii, treści rasistowskich, przemocy, pedofilii oraz żadnej innej treści nielegalnej lub nieetycznej.
 2. Praca powinna być wzorowana na postaci Zhongliego z gry Genshin Impact. Treść pracy może być rozszerzona w oparciu o historię świata Genshin Impact, włączając w to wyobrażenie Zhongliego w innych czasach i okolicznościach.
 3. Uczestnicy nie mogą używać zwycięskich prac z minionych oficjalnych konkursów cosplay organizowanych przez oficjalny zespół Genshin Impact bądź innych konkursów cosplay. Uczestnicy nakryci na łamaniu tego punktu zostaną zdyskwalifikowani. Zwycięzcy poprzednich konkursów mogą wziąć udział wysyłając nowe prace.
 4. Uczestniczący cosplayerzy/fotografowie są odpowiedzialni za prawa autorskie i wizerunkowe wysłanych prac. Odpowiedzialność kroki prawne podjęte w związku z plagiatem cudzych prac ponosi uczestnik konkursu, organizator nie jest z nimi w żaden sposób powiązany.
 5. W przypadku, gdy prawa do przesłanej pracy należą do więcej niż jednej osoby, biorący udział cosplayer/fotograf powinien upewnić się, że inni posiadacze praw zezwolili na przesłanie pracy. Organizator nie odpowiada za żadne działania prawne wynikające z nieporozumienia w tej kwestii.
 6. Każda praca zostanie oceniona przez oficjalny zespół Genshin Impact pod względem kreatywności, stopnia autentyczności, wyrazistości, kompletności i innych wymiarów pracy.

* Aby uczestnictwo obowiązywało, Podróżnicy muszą spełnić wszystkie te kryteria.

 

Nagrody

Ilustracja/Postać w stylu chibi:

Złoty medal (1 zwycięzca)

3000 Primogemów, figurka Paimon

Srebrny medal (3 zwycięzców)

1000 Primogemów, poduszka Paimon, Paimon Acrylic Stand

Brązowy medal (6 zwycięzców)

500 Primogemów, Hilichurl Plushie Hand Warmer Pillow

Wyróżnieni (10 zwycięzców)

Zhongli Character Stand, Zhongli Chibi Keychain & Badge

 

Cosplay:

Złoty medal (2 zwycięzców)

5000 Primogemów, Zhongli Character Stand & Badge, Zhongli Chibi Keychain & Badge, Zhongli Gift Theme Stand & Badge & Coaster & Pillow

Srebrny medal

3000 Primogemów, Zhongli Character Stand & Badge, Zhongli Chibi Keychain & Badge, Zhongli Gift Theme Stand & Badge

Brązowy medal (10 zwycięzców)

1000 Primogemów, Zhongli Character Stand & Badge, Zhongli Chibi Keychain & Badge 

* Wiele prac może zostać przesłanych z jednego konta na Twitterze. Każda liczy się osobno do nagrody.

 

Zasady

 1. Podróżnicy muszą stworzyć pracę na temat “Zhongli: Heart of Bedrock”. Konkurs jest podzielony na 2 części: Ilustracja/Postać w stylu chibi (część 1) i cosplay (część 2).
 2. Prace powinny być w formacie JPG, PNG lub GIF (zrzuty ekranu z gry  i poprzednio pokazywane prace nie będą brane pod uwagę)
 3. Ta praca nie może być wysłana więcej niż raz, dodatkowe zgłoszenia tej samej pracy nie liczą się do nagrody. Natomiast autorzy prac mogą wygrać więcej niż jedną nagrodę.
 4. Następujące prace będą usuwane przez nasz zespół: prace zawierające treści naruszające nasze zasady społeczności, plagiaty prac innych artystów, prace nie mające nic wspólnego z Genshin Impact, prace mające na celu rozpowszechnianie złośliwych plotek lub zdyskredytowanie gry lub jej postaci.
 5. Jeśli poprawnie zgłoszona praca uczestnika została zgłoszona i uznana jako plagiat pracy innego autora podczas etapu publikacji wyników, jego nagrody zostaną unieważnione przez oficjalny zespół Genshin Impact ds. społeczności HoYoLAB. 
 6. Oficjalnemu zespołowi Genshin Impact ds. społeczności HoYoLAB przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji zasad konkursu.

Źródło https://www.hoyolab.com/genshin/article/334309