Manga

Rozdział VI: Wiatr i Ogień – Manga Genshin Impact

Rozdział VI: Wiatr i Ogień     ________________________________________________________ .Tłumaczenie: Takeya, Korekta: Ziomas, Porawki Graficzne: Orchidia92

Continue reading