W czasie trwania wydarzenia, eksploruj skąpaną w ciemności Enkanomiyę, używając Light Realm Sigils do ulepszenia swojego Bokuso Box. Ulepszenie Bokuso Box do odpowiedniego poziomu pozwoli na zdobycie broni Oathsworn Eye (Catalyst), materiałów do jej refine’u oraz nagród takich jak Crown of Insight. Ukończ zadania eventowe, aby otrzymać Primogemy, materiały do ascendu broni i inne nagrody.

〓Czas trwania〓

2022/02/17 10:00:00 do końca Wersji 2.5.

〓Wymagania〓

Adventure Rank 30 lub wyższy
Ukończony Archon Quest “Chapter II: Act II – Stillness, the Sublimation of Shadow” oraz World Quest “Erebos’ Secret”.

〓Szczegóły wydarzenia〓

  • W trakcie trwania wydarzenia, możesz eksplorować skąpaną w ciemności Enkanomiyę. Istnieją różne rodzaje Corrosion Intensities w zależności od danego miejsca w tym regionie. Gdy Corrosion Resistance Bokuso Box jest niższy niż Corrosion Intensity, twoja drużyna zostanie wystawiona na działanie Corrosion, która będzie się gromadzić i stopniowo zabierać energię z twojego Bokuso Box. Wybierz opcję “Recuperate” przy statule, aby usunąć zebraną Corrosion.
  • Podróżnicy mogą zdobyć Light Realm Sigils poprzez otwieranie skrzynek, odblokowywanie Teleport Waypointów i wykonywanie celów eksploracyjnych oraz przejście “Sentou Trial”. Poświęć Light Realm Sigils przy statule, aby wzmocnić Corrosion Resistance swojego Bokuso Box. Ulepszenie Bokuso Box do odpowiedniego poziomu pozwoli na zdobycie broni Oathsworn Eye (Catalyst), materiałów do jej refine’u oraz nagród takich jak Crown of Insight, Hero’s Wit i innych.
  • Po wykonaniu celów eksploracyjnych poprzez eksplorację lub dary dla statuy, możesz otrzymać także nagrody takie jak Primogemy, materiały do ascendu broni i Morę. Możesz zobaczyć wszystkie cele eksploracyjne i stan ich ukończenia w zakładce szczegółów wydarzenia w grze.
  • Wyzwanie “The Call of Ice and Thunder” odblokuje się po ukończeniu zadania “Three Realms Gateway Offering: Aftermath”. Wyzwanie ma trzy poziomy trudności: Normal, Hard, and Extreme. Niższe poziomy trudności zostaną automatycznie zaliczone po ukończeniu wyższego poziomu trudności. Ukończ wyzwania na odpowiednich poziomach trudności, aby odebrać nagrody takie jak Primogemy, Hero’s Wit oraz Morę.
  • Po ukończeniu zadania “Three Realms Gateway Offering: Aftermath”, możesz przyjąć zadanie “The Bunkoku Enigma”. Ukończ to zadanie, aby otrzymać nagrody takie jak Primogemy, Hero’s Wit i Morę. Po zakończeniu Wersji 2.5, ukończenie World Questa “The Bunkoku Enigma” przestanie być możliwe. Prosimy o jego ukończenie i odebranie nagród na czas
  • Po zakończeniu Wersji 2.5, zniknie możliwość podróżowania do Three Realms Gateway Offering, aby otwierać skrzynki i otrzymywać nagrody. Pamiętaj o eksploracji i odebraniu nagród na czas.
  • Po zakończeniu Wersji 2.5, gadżet “Bokuso Box” zniknie z twojego ekwipunku.

Źródło
Tłumaczenie: Sarenka