Aktualizacja 1.2 przyniesie 23.12 sporo nowych zmian. Jak się okazuje również Abyss ich doświadczy.

◆ Piętro 9: Postacie na polu będą stale gromadzić Sheer Cold i tracić HP, gdy Sheer Cold osiągnie swój limit. Na polu będzie też Ruin Brazier. Gdy Ruin Brazier jest aktywny, zbliżenie się do niego zmniejszy Sheer Cold. Wrogowie będą atakować Ruin Brazier, aby go wyłączyć. Po wyłączeniu się na pewien czas, Ruin Brazier automatycznie uruchomi się ponownie.

◆ Piętro 10: Postacie na polu będą stale gromadzić Sheer Cold i będą tracić HP, gdy Sheer Cold osiągnie swój limit. Na polu pojawi się Warming Seelie, który pomoże zredukować Sheer Cold dla otaczających postaci.

◆ Piętro 11: Twoja postać będzie okresowo poddawana działaniu Engulfing Storm, która w sposób ciągły wysysa energię żywiołów aż do usunięcia nałożonego efektu Electro. Wszyscy członkowie drużyny będą zadawać zwiększony Cryo DMG.

◆ Piętro 12: Wszyscy członkowie drużyny mają zwiększoną wartość Geo DMG.